Zapraszamy na spotkania dot. procedury, dokumentacji, lokalnych kryteriów wyboru - granty LGD
Zapraszamy na spotkania dot. procedury, dokumentacji, lokalnych kryteriów wyboru - granty LGD

Serdecznie zapraszamy w imieniu LGD Partnerstwo Ducha Gór lokalne organizacje pozarządowe na spotkania poświęcone procedurom, dokumentacji oraz lokalnym kryteriom wyboru projektów grantowych. Oba spotkania będą poświęcone tej samej tematyce. Centrum Aktywności Lokalnej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

20.07.2017 r., godz. 14.00-17.00
22.08.2017 r., godz. 14.00-17.00

 

PROJEKTY GRANTOWE - "małe projekty" dla lokalnych organizacji pozarządowych w kwocie 20-50 tyś. złotych z bardzo korzystnym systemem finansowania, uwzględniającym fakt, że większość małych organizacji nie stać na duże projekty, zwłaszcza w systemie refundacji.

Wniosek jest składany do LGD Partnerstwo Ducha Gór, również tutaj jest podpisywana umowa oraz jest rozliczany grant.

 

 

 

 

 

KONKURSY GRANTOWE PLANOWANE NA JESIEŃ 2017 r.:

1. Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór. Kwota na pojedynczy grant: 25 tys. złotych, pula środków w konkursie: 300 tys. złotych

2. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych

3. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym, edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu: Kwota na pojedynczy grant: 20 tys. złotych, pula środków w konkursie: 200 tys. złotych


Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
tel/fax: 75 644 21 65
www.duchgor.org

zdjęcia
foto2


‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).