Remont parkietu w SP1 - oferty
Remont parkietu w SP1 - oferty

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej   nr 1

58-530 Kowary  ul. Staszica 16 

tel./ fax  75/ 718 23-91

zaprasza do składania ofert na zadanie 

„Remont  parkietu   w  budynku  sali

gimnastycznej   SP nr 1  w Kowarach”

Szczegółowe  informacje  www.sp1.kowary.pl‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).