91 NOWYCH FIRM- projekt dotacyjny
91 NOWYCH FIRM- projekt dotacyjny

Informujemy, że firma WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, realizuje na terenie powiatu jeleniogórskiego projekt pn. „91 NOWYCH FIRM- projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowo- zachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy w szczególnej sytuacji na rynku pracy”.
 


Projekt ma na celu stworzenie 91 trwałych miejsc pracy w wyniku udzielenia osobom bez pracy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie kryteria:
a) zamieszkuje na terenie jednego z powiatów: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, dzierżoniowski, wałbrzyski (ziemski), kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, jeleniogórski (ziemski), lwówecki.
b)ukończyła 30 r.ż. i pozostaje bez zatrudnienia, znajdując się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
1) osoba z niepełnosprawnością,
2) osoba długotrwale bezrobotna (przez okres min. 12 miesięcy),
3) osoba o niskich kwalifikacjach,
4) osoba po 50 roku życia,
5) kobieta.

Rekrutacja trwa do 30.06.2017 r. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.91firm.pl/
 ‹ zobacz wszystkie aktualności

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).