Każdy płatnik, który otrzyma informację o indywidualnym numerze konta bankowego, wpłaty winien dokonywać na ten wydzielony rachunek bankowy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czasu otrzymania indywidualnego numeru konta bankowego można dokonywać na dotychczasowy rachunek Gminy Miejskiej Kowary nr:

35 1020 2137 0000 9902 0148 4005

wskazując w tytule przelewu adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Kowarach.
Kasa Urzędu czynna jest:
- poniedziałek od 8:00 do 15:00,
- wtorek-piątek od 8:00 do 14:30.

zamknij
Miniatures' Park
Miniatures Park

In the area of Carpet Factory the "Miniatures Park of Monuments of Lower Silesia" has been made. The goal of this undertaking is to create a show-place as well as a new information centre of Euroregion Nysa. Visitors to this park have the possibility to acquaint themselves with some architectural structures of Lower Silesia (Dolny Śląsk) such as palaces, cloisters, churches, old centres of silesian towns etc minutely imitated precisely in the scale of 1 : 25.

These miniatures have been produced according to the newest technics from a weather conditions-proof stuff which makes them suitable for exposure in the open air. Much of green colour, a beauty of surrounding landscape, a very minute imitation of details, they all render the already beautiful monuments even more attractive. The evening floodligts of park together with the soundtrack put visiting Gulliwers in a most wonderful mood. The slogan of this place is "Smile because right for You we have created Your land of fantasy".

Contact:
MINIATURES PARK OF MONUMENTS OF LOWER SILESIA
the owner: Marian Piasecki
ul. Zamkowa 9
58-530 Kowary
phone: +48 75 75 22 242
e-mail: poczta@park-miniatur.com

More info at: www.park-miniatur.com
 

‹ Attractions list

projektowanie stron internetowych: strimeo.tv

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT 2007-2013).